ارزش آغاز تعامل ايران و امريكا، بيش از موضوع هسته‌اي است

 

معاون سياسي دفتر رييس‌جمهوري با اشاره به فرمايشات روز پنجشنبه مقام معظم رهبري مبني بر اينكه اگر طرف مقابل از كج‌تابي‌هاي خود دست بردارد، اين تجربه را مي‌توان در مسائل ديگر ادامه داد، عرصه مذاكرات هسته‌اي را به عرصه آزمايش اراده سياسي امريكا تعبير كرد. به گزارش ايسنا، حميد ابوطالبي در صفحه شخصي خود در توييتر با بيان اينكه رييس‌جمهور روحاني نيز تاكيد كرده است كه هيچ توافقي را امضا نخواهيم كرد مگر آنكه از روز اول تمام تحريم‌هاي اقتصادي لغو شود، نوشت: اكنون هر دو كشور ايران و امريكا در آستانه ديپلماسي و سياست‌ورزي ايستاده‌اند. وي در ادامه به اظهارنظر طرف امريكايي نيز اشاره كرده و مي‌نويسد: از آنجا كه اوباما نيز گفته است اگر دوطرف به اين توافق ديپلماتيك دست يابند نويدبخش عصر تازه‌اي در روابط امريكا و ايران است لذا اين آخرين گزينه براي آغاز تعامل است؛ چراكه هر دو كشور بر اين امر توافق دارند كه به موضوع هسته‌اي به عنوان آزمايش اراده بپردازند. معاون سياسي دفتر رييس‌جمهوري در ادامه راه‌حل مشكل هسته‌اي را به واقع‌بيني امريكايي‌ها مبتني كرده و نوشته است: براي حل مشكل هسته‌اي، امريكا بايد واقع‌بيني پيشه كند و با عبور از ادعاها و با لغو تحريم‌ها به تدريج اعتماد بيافريند؛ تا سخن گفتن آغاز شود. ابوطالبي با استناد به اظهارات خود اوباما كه گفته است اين فرصتي است كه تنها يك بار در زندگي پيش مي‌آيد مي‌نويسد: اگر در اين مرحله ديپلماسي شكست بخورد، از تاريخ درس گرفته نشده و گفت‌وگو، به جاي خصومت‌ورزي نخواهد نشست. او در ادامه برخي ديگر از مواضع رييس‌جمهوري امريكا را كه نشان از بروز تغييراتي در نگاه اين كشور نسبت به ايران دارد بازبيني كرده و نوشته است: اوباما پيشتر درباره ايران گفته است كه ايران كشوري پيچيده است، درست مثل كشور خود ما و با توجه به تاريخ روابط دو كشور، بي‌اعتمادي عميقي وجود دارد كه فورا از ميان نمي‌رود. ايران كشوري است كه در برابر يك جنگ هشت ساله مقاومت كرده و يك ميليون كشته داده است. به نظرم آنها نشان داده‌اند مايلند در ارتباط با اين برنامه كه آن را مايه غرور ملي و در مواردي بقاي ملي مي‌دانند، سختي‌ها را تحمل كنند. در ايران هيچ جناح سياسي نيست كه به خواسته‌هاي آقاي نتانياهو داير بر جمع‌آوري كامل برنامه غني‌سازي اورانيوم تن دهد. دكترين من (دكترين اوباما) اين است كه ما تعامل خواهيم كرد، اما همه قابليت‌هاي خود را نيز حفظ مي‌كنيم. امريكا به اندازه كافي قدرتمند هست كه بتواند بدون آنكه خود را به خطر بيندازد، امكان تعامل با كشوري مثل ايران را آزمايش كند. هيچ فرمول و گزينه موثرتري به جز مسير ديپلماتيك و چارچوب پيشنهادي وجود ندارد و اين مساله قابل اثبات است. اما من بسيار قاطعانه مي‌گويم كه حتي اگر اطمينان حاصل كنيم كه ايران سلاح هسته‌اي ندارد، اختلافات ما با اين كشور تغييري نمي‌كند. از نظر معاون سياسي دفتر رييس‌جمهوري اگر دو كشور در اين موضوع كه مي‌توانند با هم گفت‌وگو كرده و به توافق برسند، شكست خورده و نتوانند تفاهم كنند، آن وقت چگونه مي‌توانند برسر موضوعات چالشي ديگر گفت‌وگو كرده و به توافق برسند؟ ابوطالبي سپس شرايط پديد آمده را صحنه آزمايش سياست اندراج دانسته و ياد آور شده است: اين سخنان خطاب به كليت امريكا است، و نه احزاب يا دولت و مجلسين آن و به نظر من ارزش آغاز تعامل ايران و امريكا، بيش از موضوع پرونده هسته‌اي است؛ آن را آسان از دست ندهيم.