Vladimir Poetin is de echte rebellenleider in Oost-Oekraïne

 

door Afshin Ellian

 

23 jul 2014

 

De Russische president Vladimir Poetin is bezig om een nieuwe as van kwaad op te richten. Het is triest om te zien dat Rusland opnieuw wordt gegijzeld door barbaarse geweldenaars.

 

Onze mensen zijn er bijna. Premier Mark Rutte is dag en nacht bezig geweest om de slachtoffers naar Nederland te brengen. Dat is nu gelukt. Maar het proces waarlangs dit gebeurde, was onthutsend.

 

De Russische Federatie van president Poetin toonde haar ware gezicht. Op alle mogelijke manieren trachtte de Russische staat een snelle en eerlijke afhandeling te belemmeren. Waarlijk onthutsend! Woede maakt nu plaats voor verwondering.

 

Dieren

 

Een paar Russische dronkenlappen stond te rotzooien met persoonlijke bezittingen van slachtoffers. Ze lieten de lijken een paar dagen - terwijl daar 38 graden was - liggen. Niemand mocht ze op een waardige manier opbergen.

 

Voor elke eenvoudige stap moest de Nederlandse premier gemiddeld twee keer per dag de Russische president bellen. En uiteindelijk mochten de slachtoffers worden weggehaald. Ik vel hier geen oordeel over de Russische burgers in Oost-Oekraïne.

 

Zij worden immers massaal gemanipuleerd door de Russische media. Ik heb het hier over de wilde dieren die zich rebellen noemen en worden geleid door Poetin.

 

Misleid

 

De mediamanipulatie door Kremlin doet ons sterk denken aan het Sovjettijdperk. Nog steeds worden de Russen misleid en voorgelogen.

 

Vladimir Poetin is de echte rebellenleider in Oost-Oekraïne. Het land van Poesjkin, Anna Achamtova, Dostojewski, Tolstoi en andere grote geesten is sinds 1917 in handen van heersers die het verspreiden van leugens als een regeermethode hebben uitgevonden.

 

Vijand

 

Helaas is dat ondanks de opheffing van de Sovjet-Unie niet veranderd. Dit maakt de omgang met Rusland zeer complex. Het Russische volk staat pal achter Poetin, terwijl ze niet over de juiste informatie beschikken.

 

Daarom moeten we uitkijken dat we niet per ongeluk het Russische volk als vijand gaan aanwijzen. Tegelijkertijd moeten we durven de oorzaken van de tirannie ook in de Russische volkscultuur en mentaliteit te gaan onderzoeken.

 

Doelen

 

Sommigen hadden van ons kabinet een harde opstelling tegen Rusland verwacht. Met Rusland bedoel ik nog altijd het Rusland van Poetin. Wat had het kabinet moeten doen? 193 Nederlanders zijn omgekomen door een terroristische aanslag. Het eerste wat een regering moet doen, is het naar huis brengen van slachtoffers.

 

Daarnaast moeten ze proberen het bewijsmateriaal te verzamelen om te kunnen aantonen wie achter deze aanslag zat. Terecht merkte premier Rutte op dat een harde opstelling het bereiken van deze doelstellingen niet zou vergemakkelijken.

 

Deze doelen zijn gedeeltelijk bereikt. Onze mensen zijn terug.

 

Inkrimping

 

Voor de eerste keer hoorde ik van verschillende personen zeggen waarom we niet de militairen willen inzetten om onze mensen terug te brengen. Een bijzondere vraag! Mijn wedervraag is waarom de Nederlandse bevolking instemt met de verdere inkrimping van onze krijgsmacht?

 

Een militaire operatie op korte termijn was, om talloze redenen uitgesloten. Tenzij Nederland in het kader van NAVO wilde optreden. Dat zou het anders geweest zijn. Overigens moeten we niet uit het oog verliezen dat de separatisten met het vermoorden van een lid van de Staten-Generaal een aanslag hebben gepleegd op de Nederlandse staat.

 

Aanval op één is aanval op allen! Maar ook dit scenario lag niet echt voor de hand. Daarmee zou immers NAVO betrokken raken bij een etnische oorlog zonder een voorafgaande duidelijke planning. Wat zou het einddoel van zo'n missie moeten zijn?

 

Bewijsmateriaal

 

Het bewijsmateriaal is belangrijk om te kunnen aantonen wie deze aanslag heeft uitgevoerd. Maar van meet af aan wisten we dat de Russische autoriteiten en het tuig ter plekke het bewijsmateriaal zullen trachten weg te maken.

 

Hoewel een technisch onderzoek nog steeds veel informatie kan verschaffen over de manier waarop het vliegtuig is neergehaald. Het is nu bijna zonneklaar dat een SA-11 op het passagiersvliegtuig is afgeschoten.

 

Ook staat bijna vast dat dit luchtdoelraket vanuit het gebied onder de controle van de rebellen is afgeschoten. Wie daartoe de opdracht heeft gegeven en welke personen de raketten hebben bediend is nog niet duidelijk. De rebellenleider Poetin weet ongetwijfeld meer over deze wrede aanslag.

 

Geweld

 

Of het strafrechtelijke onderzoek naar deze aanslag ooit tot een strafzaak zou leiden, is zeer de vraag. Het is overigens niet de belangrijkste vraag. Waarom? De rebellen worden door Moskou bewapend. Rusland heeft op een bizarre wijze recentelijk een deel van Oekraïne geannexeerd: de Krim.

 

Op dezelfde manier probeert nu Rusland het oosten van Oekraïne te destabiliseren. Bovendien spreekt Poetin de taal van de Sovjet-Unie. Wees gerust, de Sovjet-Unie komt niet terug. Maar Poetin is wel bezig een ultranationalistische staat op te richten. De nieuwe Russische staat wordt intern door corrupte maffia-achtige groepen geleid. Extern zal deze staat via geweld en intimidatie gaan handelen richting de naburige staten.

 

Kwaad

 

De staat van Poetin is ook bezig om een nieuw as van kwaad op te richten: Iran, Syrië, en eventueel Irak na de onderdrukking van de ISIS. Wie zijn dus de ware bondgenoten van de Russische staat? De tirannieke staten met hun criminele leiders.

 

De rebellenleider Poetin heeft slechts een paar innige vrienden en bondgenoten: Assad (Syrië), Khamenei (Iran) en de Kim Jong-un, leider van Noord-Korea. Dat is de omgeving waarin Rusland zich bevindt.

 

Geweldenaars

 

Op 17 juli 2014 veranderde de aanslag op een passagiersvliegtuig de betrekking tussen het Westen en Moskou.

 

Het is triest om te constateren dat Rusland van Tolstoi en Achamtova wederom wordt gegijzeld door een aantal barbaarse geweldenaars.

 

Wij rouwen vandaag om de Nederlandse slachtoffers. Ook het Russische volk moet vandaag rouwen om de barbarij die zich meester heeft gemaakt van de Russische staat.